Bridge

Bridge

Bridge on yksi maailman pelatuimmista ja arvostetuimmista korttipeleistä. Kyseessä on vuosisatoja vanha tikkipeli, joka on rantautunut maailman jokaiseen kolkkaan. Näinkin suositulla pelillä on useita versioita ja tämä teksti kertoo tarkemmin sanottuna sitoumusbridgen säännöt ja pelin kulun. Bridgeä useimmiten pelataan kahdella kahden hengen joukkueella ja pelin voittaminen edellyttää taitavaa tarjoamista, strategiaa sekä tiimipeliä.

Korttien arvojärjestys

Maat

Pata (korkein), hertta, ruutu, risti (matalin)

Silmäluvut

Ässä (korkein), kuningas, rouva, jätkä, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (matalin)

Pelin aloitus

Bridgessä on neljä pelaajaa, kaksi kahta vastaan pareina (toisin kuin vaikka kasinossa, joka on kaksinpeli). Parit istuvat pöydän vastakkaisilla puolilla. Joukkueiden määrittäminen voidaan suorittaa niin, että pakka levitetään kuvapuoli alaspäin ja jokainen pelaaja vetää yhden kortin. Kaksi korkeinta korttia napanneet pelaajat pelaavat parina, ja korkeimman kortin saaneesta tulee ensimmäinen jakaja. Jos kaksi pelaajaa nostavat samanarvoiset kortit, kortin maa ratkaisee. Eli esimerkiksi pata kymppi olisi tässä tilanteessa korkeampi kuin hertta kymppi.

Jako

Jakajan vasemmalla puolella oleva pelaaja sekoittaa pakan. Jos pelaajia yhtään epäilyttää huijaaminen, voidaan pakka vielä antaa jakajan oikealla puolella istuvalle pelaajalle, joka puolittaa pakan jostain kohtaa niin, että molemmissa puoliskoissa on vähintään 4 korttia. Sen jälkeen jakaja viimeistelee pakan leikkauksen.

Jakaja antaa jokaiselle pelaajalle 13 korttia. Kortit jaetaan yksi kerrallaan, kuvapuoli alaspäin. Jako alkaa etukädestä ja jatkuu siitä myötäpäivään ympäri, kunnes kaikki kortit on jaettu.

Huutokauppa

Kun jako on suoritettu, jokaisella pelaajalla on vuorollaan mahdollisuus tarjota, jakajasta alkaen. Tarjousvuorollaan pelaajilla on mahdollisuus tarjota, kahdentaa, vastakahdentaa tai passata.

Tarjous

Tarjous on sopimus tietyn parittomien tikkien määrän voittamiseksi tietyllä valtilla tai ilman valtteja. Tarjoukseen kuuluu automaattisesti kuusi tikkiä. Näin ollen yhden hertan tarjoaminen merkitsee sopimusta seitsemän tikin voittamisesta hertalla valttina. Tarjouksen voi myös tehdä valtittomana. Valtitonta peliä kutsutaan sangiksi (tai NT=No trump) ja yhden sangian tarjoaminen tarkoittaa seitsemää tikkiä ilman valttia.

Jokaisen tarjouksen on oltava edellistä korkeampi. Tarjouksia voi korottaa nostamalla tikkien lukumäärää tai korottamalla maata.

Matalin mahdollinen tarjous on yksi risti. Korkein tikkien tarjous on seitsemän, mikä tarkoittaa sopimusta kaikkien 13 tikin voittamisesta. Valtiton tarjous on korkeampi kuin muiden maiden tarjoukset. Joten korkein mahdollinen tarjous on seitsemän sangia.

Kahdennus

Pelaaja voi kahdentaa eli tuplata edellisen tarjouksen, jos sen on tehnyt vastustaja eikä sitä ole aiemmin tuplattu.

Vastakahdennus

Pelaaja voi vastakahdentaa edellisen tarjouksen uudelleen, jos sen on tehnyt oma pelaaja, vastustaja on tuplannut sen eikä sitä ole aiemmin vastakahdennettu. Tarjousta voidaan korottaa uudella tarjouksella tavalliseen tapaan riippumatta siitä, onko se kahdennettu tai vastakahdennettu. Tällöin alemman tarjouksen kahdennukset ja vastakahdennukset nollaantuvat.

Passaus

Pelaajan passaaminen merkitsee haluttomuutta tehdä sopimus minkä tahansa tikkimäärän voittamiseksi tai haluttomuutta nostaa tehtyä tarjousta korkeammalle. Passannut pelaaja saa edelleen osallistua tarjouksiin.

Aina kun on pelaajan vuoro hänen on huudettava, eikä hän voi muuttaa huutoa sen jälkeen, kun se on tehty. Kierroksen ulkopuolella tapahtuvasta tarjouksesta tai tarjouksen muuttamisesta seuraa rangaistus.

Tarjouskierros päättyy kolmeen peräkkäiseen passaukseen. Jos kaikki passaavat ja yhtäkään tarjousta ole tehty, jakoa ei pelata. Tällöin jakajan työ siirtyy yhdellä eteenpäin.

Jos tarjouksia on tehty, korkeimmasta tarjouksesta syntyy sopimus. Sopimuksessa mainitusta maasta (jos sellainen on) tulee valtti. Sopimusosapuolesta, joka ensin mainitsi kyseisen maan (tai sangin), tulee pelinviejä ja hänen vastustajistaan tulee puolustajia. Huutokauppa lopetetaan, ja tikkien pelaaminen alkaa.

Pelin tavoite ja kulku

Pelin tavoitteena on voittaa tikkejä. Tikit koostuvat neljästä kortista, joista yksi pelataan jokaisen vuorossa olevan pelaajan kädestä. Ensimmäisen kortin pelaa pelinviejän vasemmalla puolella istuva pelaaja. Tämän jälkeen pelinviejän pari levittää kätensä kuvapuoli ylöspäin pöydälle, ryhmiteltynä väreihin, ja mahdolliset valttikortit ovat hänen oikealla puolellaan. Pelinviejän pari on dummy, lepääjä. Pelinviejä pelaa sekä omat korttinsa että lepääjän kortit. Hän pelaa kummastakin kädestä niiden omilla vuoroillaan.

Jokaisen pelaajan on seurattava ensimmäisenä pelatun kortin maata ja pelattava samaa maata oleva kortti. Pelaaja, joka ei pysty seuraamaan maata, voi pelata minkä tahansa maan kortin, myös valttikortin, jos haluaa.

Tikin voittaa korkein kortti, joka on johdetun värin korkein kortti tai korkein valttikortti, jos pöydässä on valtteja. Yksi kummankin parin jäsen kerää kaikki parin voittamat tikit, kääntää ne kuvapuoli alaspäin ja pitää ne erillään toisistaan niin, että korttien lukumäärä on kaikille näkyvissä.

Kunkin tikin voittaja johtaa seuraavan tikin. Kun kaikki 13 tikkiä on pelattu, lasketaan pisteet. Sitten vuorossa seuraava jakaja jakaa kortit uutta jakoa varten.

Pisteiden lasku

Bridgen pisteenlasku on hyvin monimutkainen. Siitä kuitenkin löytyy todella paljon tietoa muun muassa erilaisilta nettisivuilta ja Bridge aiheisista kirjoista. Jos todella tahdot oppia pelaamaan Bridgeä, kannattaa liittyä kerhoon tai kurssille. Tähän alle on kuitenkin lueteltu pisteiden laskun perusteet.

Jos pelinviejän puoli on täyttänyt sopimuksensa, hänen puolensa saa merkitä pisteitä jokaisesta luvatusta tikistä. Nämä pisteet merkitään viivan alle. Joukkue saa myös bonuspisteitä jokaisesta yli kuuden tikin tikistä. Pisteet riippuvat sovitusta maasta. Ruutu ja risti antavat 20 pistettä jokaisesta parittomasta tikistä, pata ja hertta 30 pistettä, ja ilman valttia saa 40 pistettä ensimmäisestä parittomasta tikistä ja 30 pistettä jokaisesta seuraavasta parittomasta tikistä.

Ylitikkien, eli luvatun tarjouksen ylittäneet tikit, merkitään viivan yläpuolelle. Jos sopimus on kaksinkertaistettu, viivan alapuolella saadut tikkipisteet lasketaan kaksinkertaisina normaaliin arvoonsa nähden, kun taas ylätikit lasketaan 100 pistettä kukin viivan yläpuolella, jos pelinviejän puoli ei ollut haavoittuva (termi selitetään jäljempänä), ja 200 pistettä kukin, jos pelinviejän puoli oli haavoittuva. Jos sopimus on vastakahdennettu, nämä arvot kerrotaan jälleen kahdella. Sivu, joka täyttää minkä tahansa kahdennetun sopimuksen, saa myös 50 pisteen bonuksen viivan yläpuolelle. Jos peliviejä ei pysty yllä lupaamaansa tarjoukseen, hänen vastustajansa saavat pisteitä jokaisesta tikistä, jolla hän jää vajaaksi.

Kun jompikumpi pari on saanut 100 pistettä tai enemmän viivan alapuolella, se voittaa pelin. Toinen vaakasuora viiva piirretään pistelaskulomakkeen poikki tikkipisteiden alapuolelle pelin päättymisen merkiksi, ja uusi peli aloitetaan.

Kun osapuoli on voittanut pelin, sen sanotaan olevan haavoittuvainen, ja se joutuu kärsimään suurempia alipelirangaistuksia, mutta saa suurempia bonuksia ylitikeistä.